RENOVATIE

Nazicht van de bestaande installatie :

In kaart brengen en aanmaak van wettelijke documenten

Meten en verbeteren van
Spreidingsweerstand ( aarding ),
Isolatieweerstand,
Aardings- en continuïteitstest van alle stopcontacten

Gedetailleerde offerte met
zoveel als mogelijk hergebruik van componenten,
Keuring door een erkend keuringsorganisme.

Voorbeelden

Aartselaar - vernieuwing schakelbord

Blaasveld - industriële renovatie

Mechelen - uitbreiding